Styrelsemöte #2

Under torsdagskvällen förra veckan hade distriktsstyrelsen det andra styrelsemötet i ordningen. Det var också första gången hela styrelsen möttes fysiskt. Äntligen!

Bland annat beslutades att väggen bakom de gröna lamporna ska målas om till UNF-ljusblå.

Källarfixverksamheten pågick under torsdag och fredag, där trappan till vänster om ingången målades svart och underlaget till golvet började jämnas till för att det nya golvet skulle kunna läggas. DS fick också stöttning i form av Sebastian från förbundsstyrelsen.

Arbete pågår. Fortsättning följer.

DSS

Under helgen har delar av distriktsstyrelsen varit på DSS i Göteborg för att utveckla sitt styrelsearbete.

Distriktet kommer delta på värvning med Gävleborgs distrikt på Stolt och Nykter 9 juni i Furuvik.

Information och anmälan till föreningsstyrelsesamling har lagts upp.

Hemsidan kommer under den närmaste tiden få en uppfräschning.

UNF-påsar finns i källaren för att ha när man exempelvis går och handlar fika.

Ben, Lego och Loke funderar på livets stora frågor.